برچسب: انحصار بر صنعت خودرو

گذر از انحصار صنعت خودرو
تجربه جهانی از انحصارزدایی در بسیاری از صنایع مثل خودرو نشان می‌دهد که در وهله اول باید دولت دست از حمایت‌های بی‌دریغ خود از این صنایع بردارد.حمایت‌هایی که در قالب تزریق نقدینگی یا تعرفه‌ای و آن هم با هدف جهانی شدن صورت ...
خروج بازار خودرو از انحصار توسط خودروسازان خصوصی
در حالی که آمارها نشان می‌دهند بیشتر خودروسازان خصوصی کشور با تیراژی کم مشغول فعالیت هستند و حتی برخی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد در راستای خروج بازار خودرو از انحصار، توان بخ ...