برچسب: انگیلیس

کمپانی خودروسازی فورد هشدار داد که تعرفه‌هایی که بعد از برگزیت سخت وارد فاز اجرایی می‌شوند تأثیر مخرب دوبرابری برای این خودروساز آمریکایی به دنبال خواهد داشت. ...