برچسب: ایسیکو

حسین محمدی، مدیرعامل ایسیکو در این باره گفت: راه‌اندازی نرم‌افزار ردیابی محموله‌ها به وسیله GPS و مدیریت سفر، امکان کنترل آغاز و پایان فرآیند حمل و محاسبه شاخص‌های مهم لجستیکی را برای مجموعه سیستم‌های لجستیکی ...