برچسب: ایمنی خودرو‌های داخلی

سهیل معمارباشی افزود: وضعیت کیفی خودرو‌های داخلی ما آن طور که باید نیست و باید خودرو سازان ما در حوزه کیفیت بیش از این کار کنند و به طور جدی به بحث کیفیت وارد شوند. وی گفت: دو شرکت بزرگ خودرو سازی ما تاکنون ...