برچسب: بائوجون کیوی

الکتریکی جالب، بائوجون کیوی EV
بائوجون کیویی ایی ویی در بازار چین از 10690 تا 12370 دلار قیمت دارد. اولین نکته در رابطه با این خودرو به شباهت طراحی آن با سیتروئن امی مربوط می شود. خودرو از منظر ابعاد برابر با 2894 میلیمتر در طول، 1655 میلیمتر در عر ...