برچسب: بازار خودرو 1400

نگاهی به بازار خودرو در ۱۴۰۰
اما یکی از دلایل مقاومت واسطه‌گران برای حضور بیشتر در بازار خودرو، نبود چشم‌اندازی روشن نسبت به روند رو به مثبت عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو بوده است. عواملی همچون ناامیدی نسبت به توافق هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، کاهش نرخ ...