برچسب: بازار قطعات یدکی

در آستانه ورود به سال جدید قرار داریم و پیش بینی می شود در نوروز 1401 با انجام واکسیناسیون و کاهش محدودیت ها افزایش سفرهای نوروزی را شاهد باشیم اما موضوعی که در این میان قابل توجه است آمار تصادفات است که با افز ...
در وضعیتی حدود چهار ماه از شروع تحریم‌های صنعت خودروی ایران می‌گذرد، که بازار قطعات یدکی هم متأثر از محدودیت‌های بین‌المللی در شرایط نابسامانی قرار گرفته است. آن طور که معلوم است سیاست گذاران صنعتی کشور و همچنی ...