برچسب: بازار واردات

فراز و نشیب خودروهای دپویی در گمرک
این روزها بسیاری از شهروندان شاهد ارسال پیامک‌هایی با موضوع «فروش خودروی وارداتی» بوده‌اند، پیامک‌هایی که شک گشایش در واردات خودرو به کشور را ایجاد کرده است. هرچند بنا بر بودجه سال‌ 1400، آینده‌ای برای و ...
ثبات قیمت در بازار خودرو های وارداتی‌ ادامه دارد
بازار خودروهای وارداتی در دو سال گذشته دوران پرتلاطمی را سپری کرده است. ممنوعیت واردات خودرو، دپو بسیاری از خودروها در گمرک و نوسان نرخ ارز، تاثیر زیادی بر خریدوفروش خودروهای وارداتی داشته‌اند. افزایش زیاد قیمت مدل‌های و ...
افت و خیز بازار واردات به نفع مونتاژکاران
برپایه آمارهای ارائه شده گمرک کشور، در دو ماه اول سال جاری مانند سال قبل واردکنندگان قطعات خودرو در صدر لیست واردکنندگان ایران قرار گرفته‌اند. در این مدت ۳۳۲ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل حداکثر ۳۰ درصد وار ...