برچسب: بازدید رییس جمهور

کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو پس از بازدید رییس جمهور
کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و نایب رییس کمیسیون اقتصادی در رابطه با بازدید سرزده رییس جمهور و و هشت دستور مهم رییس جمهور به صنعت خودرو سازی گفت: واگذاری دو شرکت خودروسازی موضوعی است که باید از مدت ها قبل اتفاق می اف ...