برچسب: بازیابی رمز کارت سوخت

بروزرسانی در: شنبه 14 دی 98 ساعت 01:22
پس از آن که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، جدا از افرادی که کارت سوخت ندارند و باید برای گرفتن المثنی آن به طرق گوناگونی که معرفی شده است اقدام کنند، برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که کارت سوخت دارند ولی رمز خود ر ...