برچسب: باطل شدن معاینه فنی

باطل شدن برگه معاینه فنی خودروهای دودزا
سردار محمد حسین حمیدی در جمع خبرنگاران در خصوص ابطال برگه معاینه فنی خودروهای دودزا توسط سیستم در اختیار پلیس راهور گفت: در خصوص بازدید و کنترل خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند نیز اقداماتی صورت گرفته است چرا که تا ...