برچسب: بانوان

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران در خصوص صدور حکم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان»، بیان کرد: بعضی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر ...