برچسب: بانوان

نادیده گرفتن موتور سیکلت سواری بانوان جالب نیست
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران در خصوص صدور حکم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان»، بیان کرد: بعضی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصی از زن ...