برچسب: بحران ریزتراشه

بحران ریزتراشه‌های الکترونیکی به ایران رسید و پیش‌بینی می‌شود این بحران پیامدهای ناگواری برای صنعت خودروی ایران به همراه داشته باشد. اوایل سال گذشته یکی از شرکت‌های خودروساز کشور در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که ...
همین حالا هم برخی از این خودروها چند ماهی است که در کف پارکینگ منتظر قطعه برای تکمیل کاری هستند. صاحبان این خودروها هم نگران هستند که در این آب و هوای زمستانی، خودروهای آنها زیر برف و باران مانده اند. برخی هم ...