برچسب: بحران ریزتراشه

فوردهای برانکو در پارکینگ منتظر ریزتراشه
همین حالا هم برخی از این خودروها چند ماهی است که در کف پارکینگ منتظر قطعه برای تکمیل کاری هستند. صاحبان این خودروها هم نگران هستند که در این آب و هوای زمستانی، خودروهای آنها زیر برف و باران مانده اند. برخی هم به شوخی می ...