برچسب: بحران ریزتراشه‌ها

مانع جدید رشد تولید و کاهش قیمت، بحران ریزتراشه‌ها
بحران ریزتراشه‌ها از ماه‌ها پیش خودروسازی جهان را گرفتار کرد و ارتعاش آن اواخر بهار امسال صنعت خودروی ایران را هم لرزاند. هرچند اوایل از این ماجرا به عنوان یک بحران در خودروسازی ایران یاد نمی‌شد، اما رفته‌رفته با اوج‌گ ...