برچسب: بدهی خودروسازها

بدهی ۴۵ هزار میلیاردی خودروسازها به قطعه سازان
احمدرضا رعنایی با تاکید بر اینکه قطعه سازان در روزهای آغازین کار خود در سال 1401، وضعیت بسیار بدی را می گذرانند، اظهار کرد: قطعه سازان در حال حاضر به لحاظ تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و از نظر تامین مواد اولیه شرایط ...