برچسب: برنامه دولت

وزارت صمت در برنامه‌ای که به نام «پروژه تحولی» ارائه کرده به کلی‌گویی در باب چالش‌های صنعت خودرو پرداخته و برای موضوعاتی همچون آینده قیمت‌گذاری، واگذاری سهام و رشد کمی و کیفی خودرو برنامه مشخصی ارائه نکرده است. ...