برچسب: برنامه راهبردی خودرو

اخذ نظر کارشناسان برای برنامه راهبردی خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش نویس برنامه راهبردی خودرو آماده شده است و منتظر نظر کارشناسان و صاحب نظران می باشد. سیدرضا فاطمی امین، با اعلام این خبر اظهار داشت: موضوع کیفیت خودرو به روابط دو سطح دولت و کسب و کارها ...