برچسب: برنامه راهبردی خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش نویس برنامه راهبردی خودرو آماده شده است و منتظر نظر کارشناسان و صاحب نظران می باشد. سیدرضا فاطمی امین، با اعلام این خبر اظهار داشت: موضوع کیفیت خودرو به روابط دو سطح دولت و ک ...