برچسب: برچسب دودی شیشه

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
برچسب دودی شیشه موجب خنکتر ماندن فضای اتاق در تابستان و مانع از سوختن پوست دست سرنشینان و کودکان می شود. از طرف دیگر هنگام فروش هم به عنوان ارزش افزوده ای برای خودرو محسوب می گردد. ...