برچسب: بزرگراه‌ های پایتخت

اجرای مستمر طرح «جناغی» در بزرگراه‌ های پایتخت
سرهنگ علی همه‌خانی از برخورد پلیس با عدم رعایت حق تقدم در خروجی یا همان جناغی بزرگراه‌ها و معابر خبرداد و گفت: متاسفانه برخی از رانندگان با عدم رعایت حق تقدم عبور در خروجی‌ها و جناغی معابر و به خصوص بزرگراه‌ها اقدام به ت ...