برچسب: بزرگراه‌ های پایتخت

سرهنگ علی همه‌خانی از برخورد پلیس با عدم رعایت حق تقدم در خروجی یا همان جناغی بزرگراه‌ها و معابر خبرداد و گفت: متاسفانه برخی از رانندگان با عدم رعایت حق تقدم عبور در خروجی‌ها و جناغی معابر و به خصوص بزرگراه‌ها ...