برچسب: بستیون NAT

بروزرسانی در: چهارشنبه 22 آذر 02 ساعت 10:41
دومین سری تاکسی برقی ایران خودرو برای تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در آستانه ورود به بازار است. گروه صنعتی ایران خودرو، براساس راهبردهای وزارت صمت در تامین خودروهای برقی برای ناوگان حمل و نقل عمومی، ...