برچسب: بنزین ارزان

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی با اشاره به شرایط جهانی قیمت بنزین و پایین بودن قیمت بنزین کشور در مقایسه با دیگر کشورها گفت: با توجه به آمارهای جهانی، در 10 سپتامبر 2018 (شهریور 1397) قیمت بنزی ...