برچسب: بنگاه‌های قطعه‌ سازی

حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ قطعه‌ سازی
قطعه‌سازان کشور به عنوان بنگاه‌های خصوصی فعال در این حوزه، طی دو تحریم بین‌المللی، با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه تامین مواد اولیه و به موازات آن مبادلات پولی وجود داشت، تا به امروز خطوط تولیدی خودروسازان را فعال نگ ...