برچسب: بهترین خودرو

بهترین خودروهای دنیا در تاریخ خودروسازی
بهترین خودروهای تاریخ آنهایی هستند که عاشقان ماشین به عنوان پوستر روی دیوارهای اتاق خواب خود می گذاشتند و خواب سواری با آنها را می دیدند. کیفیت بالای این خودروها سن و سال نمی شناسد و هنوز هم جزء بهترین ماشین های دنیا هست ...