برچسب: بهزیستی

خودروسازان صدای بهزیستی را درآوردند
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه سالانه ۲۰ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند گفت: تا به حال هیچ مرکز نگهداری از معلولان یا بیمارستان سوانح سوختگی توسط شرکتهای خودروساز احد ...