برچسب: بورس آمریکا

عرضه سهام خودروساز ویتنامی در بورس آمریکا
شرکت ویتنامی وین فست که پایگاه هولدینگ آن در سنگاپور قرار دارد عرضه اولیه سهام initial public offering  [IPO]خود را در بازار بورس آمریکا را به ثبت رسانده است چون می خواهد 4 میلیارد دلار در ایجاد یک مجموعه از کارخانه در ا ...
فشار آمریکا به فولکس واگن
پس از آنکه کمپانی خودروسازی فولکس واگن آلمان به خاطر دست کاری عمدی در پایین‌تر نشان دادن میزان آلایندگی خودروهای خود میلیاردها دلار به آمریکا جریمه پرداخت کرد، اکنون بورس آمریکا هم از این کمپانی خودروسازی شکایت کرده است. ...