برچسب: بور خودرو

عرضه خودرو صفر در بورس باعث کاهش جذابیت سوداگری در بازار خودرو شده و با کاهش تقاضا غیر مصرفی بازار خودرو، منفعت مصرف کننده واقعی را تأمین می‌کند. ...