برچسب: بی ام و اسپِیکاپ

نگاهی به بی ام و اسپِیکاپ ۱۹۶۹
در ژنو ۱۹۶۹، یکی از خاص ترین خودرروهای حاضر در نمایشگاه توسط برتونه معرفی شد. یک ب ام و سبز رنگ با نام اسپِیکاپ ۲۸۰۰(۲۸۰۰ Spicup) که در برخی منابع اسپایکاپ هم نوشته شده است. برتونه از 2 کد رنگ سبز اختصاصی مورد علاقه خود ...