برچسب: بی ام و M5 CS

منهارت از پروژه جدید خود که بر پایه بی‌ام‌ و M5 CS شکل گرفته رونمایی کرد. همان‌طور که می‌دانید ابر سدان های معدودی می‌توانند در برابر این محصول باواریا قد علم کنند و M5 CS حتی در حالت استاندارد نیز پاسخگوی بسیا ...