برچسب: تاثیر ممنوعیت واردات خودرو

مشکلات ممنوعیت واردات خودرو
انوشیروان محسنی بندپی امروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، با اشاره به اهمیت صادرات گفت: صادرات به عنوان یک مولفه تعیین کننده در اقتصاد کشورها می تواند نقش آفرینی کند و هیچ کشوری بدون تجارت خارجی، جذب س ...