برچسب: تاکسی‌های اینترنتی

مبلغ دریافتی شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی کجا هزینه خواهد شد؟
تاکسی‌های اینترنتی موظف به پرداخت ۲ درصد عوارض به شهرداری در ازای هر سفر هستند؛ در حالی که بر اساس قانون اگر شرکتی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند، دیگر نباید مبلغی اضافه‌تر به عنوان عوارض پرداخت کند. ...
راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری تهران
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: تشکیل ستاد پایش و نظارت بر اجرای بخشنامه کاهش هزینه‌ها گام موثری در عملیاتی شدن این بخش نامه خواهد بود،اگرچه این کاهش در برابر تعهدات مالی مدیریت شهری ناچیز است ولی حرکت به سمت ...