برچسب: تجارت

تأثیر تفکیک صنعت از تجارت بر صنعت خودرو
بعضی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌ گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در وضعیتی است که حالا و پس از گذشت نزدیک به ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت ...