برچسب: تجاری‌ سازی

تولید خودروهای تجاری ۶۷ درصد رشد داشت
بررسی آمارهای منتشره توسط وزارت صمت نشان می‌دهد تولید سنگین در طول ۱۱ ماه گذشته در قیاس با بازه زمانی پارسال از رشد بیش از ۶۷ درصدی برخوردار شده است. تا پایان دومین ماه از فصل زمستان سال‌جاری در مجموع ۶ ...