برچسب: تحت نظارت

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
قراردادهای خودرویی پسابرجامی تحت نظارت مجلس امضا شدند
در قراردادهای جدید خودرویی که با نظارت مجلس انجام گرفت، تلاش شد تا در صورت بد قولی و خروج کمپانی‌های طرف قرارداد، ضرر مالی به ایران وارد نشود بطوریکه ضمانت‌هایی از طرف‌های خارجی قرارداد برای اجرای تعهدات گرفته شده است. ...