برچسب: تحریم‌های جدید

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
تکلیف استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در دوران تحریم چه خواهد شد؟
در صورت عملی شدن تحریم‌های جدید، سازمان استاندارد باید برای کمک به خودروسازان و همچنین عملی شدن استانداردهای جدید تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد چراکه تحریم‌ها بازدارنده اصلی اجرایی شدن تمام 85 مورد اعلام شده است. ...