برچسب: تحریم‌های صنعت خودرو

پیشرفت سایپا در دوران تحریم
عبدالناصر درخشان در بازدید از مرکز تحقیقات سایپا و خط تولید خودروی شاهین با اشاره به پیشرفت و جهشی که مجموعه سایپا در دوران تحریم داشته است، بیان کرد: اگر مردم در جریان فعالیت های گروه خودروسازی سایپا قرار بگیرند متوجه خ ...
ساخت پلتفرم ملی تنها راه نجات صنعت خودروی کشور است
بیش از یک ماه از شروع تحریم‌های صنعت خودروی کشور از طرف ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. در این مدت شاهد بودیم که شرکای خارجی صنعت خودروی کشور برای اینکه از گزند جریمه‌های تعیین شده به دست آمریکا مصون بمانند، فعالیت‌های خود ...