برچسب: تحویل کارت‌ سوخت

بروزرسانی در: شنبه 6 فروردین 01 ساعت 15:08
تاخیر در تحویل کارت‌های سوخت
تعداد زیادی شکایت مردمی درباره تاخیر در تحویل کارت‌های هوشمند سوخت و مشکل در ثبت نام برای دریافت کارت‌های هوشمند سوخت المثنی رسیده که پیش تر، در گزارش‌هایی با عنوان‌های «مشکلات خود را در فرایند دریافت کارت سوخت با ما به ...