برچسب: تراکتور با موبایل

هدایت تراکتوری با اپلیکیشن موبایل
تراکتور 8R جدید شرکت "جان دیر" (John Deere) برای درک محیط و جهت‌یابی از 6 جفت دوربین استریو همراه با هوش مصنوعی پیشرفته استفاده می‌کند. زمانی که به آن مسیر و مختصات داده می‌شود، می‌تواند مسیر خودش را پیدا کند و بدون دس ...