برچسب: ترخیص کامیون

دستور رئیس جمهور برای ترخیص ۲۰۰۰ کامیون
وزیر راه و شهرسازی از رئیس‌ جمهوری درخواست کرده بود تا دستور ترخیص هرچه زودتر 2000 دستگاه کامیون معطل مانده در گمرک را صادر کند. اکنون رئیس‌جمهوری به وزیر صمت برای ترخیص‌ کامیون‌ها دستور داده است. ...