برچسب: ترخیص کامیون‌ های دست دوم

وضعیت ترخیص کامیون‌های دست دوم
داریوش امانی اظهارکرد: از جمله برنامه‌های سازمان راهداری ایجاد فضای سبز در کنار راهدارخانه‌ها و منظر آرایی راه‌هاست که در روز درختکاری سال جاری (15 اسفند 1400) 30 هزار اصله درخت در جاده‌های کشور غرس شد.   مردم ع ...