برچسب: تردد محورهای برون شهری

­افزایش تردد محورهای برون‌ شهری در ۲۴ ساعت گذشته
بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها ادامه دارد. در شبانه ‌روز گ ...
کاهش تردد محورهای برون شهری در ۲۴ ساعت گذشته
بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، اکنون به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به روال عادی در جریان است. در ش ...