برچسب: ترمز پارک برقی

ترمز دستی برقی EPB چیست ؟
پیشینه ترمز دستی برقی یک کابل از اهرم در مکانیزم ترمز دستی های مکانیکی به چرخ های عقب وصل شده که وقتی راننده، اهرم ترمز را میکشد، لنت های ترمز چرخ های عقب درگیر میشد و خودرو دیگر قادر به حرکت کردن نبود اما آئودی در سال ...