برچسب: تست معاینه فنی

بیشترین دلیل مردودی خودروها در تست معاینه فنی چیست؟
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به انجام معاینه فنی ۸۱۸ هزار خودرو در ۶ ماه اول امسال گفت: ۲۳ درصد دلیل مردودی در تست معاینه فنی گازهای خروجی از خودرو و ۹ درصد به دلیل عدم موفقیت در تست ترمز است. ...
خودروهای جنگ جهانی در دستگاه‌های نظامی به عنوان سرویس استفاده می‌شود
مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهر تهران گفت: برای کنترل خودروهای سرویس به جز راهور تهران که داوطلبانه تست معاینه فنی خودورهای سنگین داد هیچ حرکتی نتوانستیم برای دیگر دستگاه‌های انتظامی و نظامی انجام دهیم. هم اکنون هم بنزهای ...
ساعات کار معاینه فنی در پایان اسفند ۹۷ و نوروز ۹۸
رئیس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از انجام اتوماتیک تست معاینه فنی برتر برای تمام خودروهای مراجعه ‌کننده به مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: در صورتی که خودرو این تست را پاس نکند، معاینه فنی معمولی برای آن انجام می‌ ...
مردودی بیش از نصف خودروهای زیر ۴ سال سن در تست معاینه فنی برتر
تخفیف ۲۰ درصدی طرح ترافیک تازه، نه تنها ۱۷۷ هزار خودرو را برای گرفتن معاینه فنی برتر تشویق کرد، بلکه ۴۰ هزار خودروی داخلی و خارجی زیر ۴ سال که از کسب معاینه فنی معاف بودند را برای بهره مندی از این تخفیف به مراکز معاینه ف ...