برچسب: تست ویروس

راه اندازی سرویس سیار تست ویروس کرونا شرکت فورد
شرکت خودروسازی آمریکایی فورد در جدیدترین اقدام خود برای مبارزه با کرونا، با همکاری دانشگاه دیترویت، گروه پزشکان این دانشگاه و یک گروه خیریه عربی آمریکایی از سرویس سیار تست ویروس کرونای خود راه اندازی کرده که قرار است به ...