برچسب: تسمه تایم خودرو

مهمترین نشانه های خرابی و زمان تعویض تسمه تایم خودرو
یک راننده مجرب باید به نشانه های خرابی تسمه تایم خودروی خود توجه داشته باشد؛ زیرا این قطعه ی مهم وظیفه همگام سازی و اتصال سیستم چرخش میل بادامک و میل لنگ موتور را بر عهده دارد. تسمه تایم دریچه های موتور را در زمان منا ...