برچسب: تصادفات خودران ها

مقصر تصادفات منجر به فوت خودران ها کیست ؟
در اتوبان در حال حرکت هستید و در محیط زوم جلسه دارید، یا در حال بازی با گوشی همراه خود هستید یا نه روی صندلی لم داده اید و رانندگی را به خودران سپرده اید. حالا اگر به هر دلیلی تصادف منجر به مرگ به وجود آید، چه کسی از ل ...