برچسب: تصادفات ساختگی

نکات مهم درباره تصادفات ساختگی
بر اساس نتایج یک مطالعه که توسط پژوهشگران پزشکی قانونی انجام شده، بیشتر تصادفات ساختگی در ساعت‌های پایانی شب و ساعت‌های اول روز در جایی خارج از شهر اتفاق می‌افتند. به طور معمول در این تصادف‌ها آسیب‌های افراد سرنشین به طو ...
سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی تصادفات ساختگی از مجموع تصادفات
از کاسبی‌های ناسالمی که اخیرا شیوع زیادی یافته، انجام تصادفات ساختگی با هدف اخاذی از بیمه‌هاست که در بعضی موارد رد پای آن‌ها به باند‌های سازمان یافته‌ای می‌رسد که افراد بی‌خانمان و کم بضاعت را طعمه می‌کنند. ...
۲۰ درصد تصادفات ساختگی هستند!
انتقال مالکیت بیمه نامه‌های شخص ثالث از خودرو به راننده، تازه‌ترین تصمیم بیمه مرکزی است؛ تصمیمی که باید دید آیا می‌تواند از بروز تقلبات گسترده‌ای در ابعاد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در صنعت بیمه پیشگیری کند یا خیر؟ ...