برچسب: تصادف با عابرین پیاده

احتمال تصادف شاسی‌ بلندها با عابرین پیاده بیشتر از سواری ها است
بر اساس نتایج تحقیقات مؤسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه، رانندگان خودروهای پیکاپ و شاسی بلندها احتمال تصادف بیشتری با عابران پیاده ها دارند تا خودروهای سواری دیگر. نتایج تحقیقات مؤسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه معروف به IIHS ...