برچسب: تعزیرات حکومتی

مشکلات روند رسیدگی پرونده‌های خودرویی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تاکنون ۱۷ هزار شاکی خودرویی داشتیم و برای بیش از ۱۲ هزار پرونده رأی صادر و بخش قابل توجهی از آرا هم اجرا شده، همچنین بخشی از این پرونده‌ها در شعب بدوی یا تجدید نظر در حال رسیدگی است ...
گران فروشی خودروسازان را گزارش کنید
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از گرانی بنزین بعضی خودروسازها اقدام به گرانی خودرو کردند که پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل می‌شود. اگر کسی خودرویی دریافت کرده که گران‌تر از قیمت قبل بوده است، به سازمان تعزیرات ...
سازمان تعزیرات امکان نظارت بر بازار خودرو را ندارد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص گرانی خودرو با شکایت مردم رو به رو هستیم ولی در این وضعیت با توجه به سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو ...
1 2