برچسب: تعقیب و گریز خودروها

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
خودروهای مخصوص تصویربرداری!
تصویربرداری صحنه های تعقیب و گریز خودروها در فیلم های امروزی، کاملا پویا و جذاب است. آیا می دانستید که این صحنه ها به وسیله خودروهای مخصوص تصویربرداری ضبط می شود؟ ...