برچسب: تعمیرات خودرو

آموزش آنلاین تعمیرات خودرو
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به ایجاد خدمتی نوین در راستای اشتراک و آموزش تخصص خودرو اقدام کرده که با شبیه‌سازی محیط یک آموزشگاه در بستر وب، شرایط آموزش آنلاین تعمیرات خودرو در وضعیت کنونی را مهیا ساخته است ...
کدام شرکت مقام نخست خدمات پس از فروش کشور را به دست آورده؟
این روزها که نتایح ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی کشور اعلام شده، شیطنت بعضی از شرکت‌ها، نتیجه نهایی این گزارش را مخدوش کرده و خوانندگان سایت‌ها و روزنامه‌ها بی‌گمان با ا ...